Obecní symboly

Obecní symboly, znak a prapor navrhl p. Karel Karpecki z Jablunkova. Zastupitelstvo obce Hrčava na svém pravidelném zasedání schválili tento návrh a v dubnu v r. 1995 byly oficiálně obecní symboly předány v Praze starostovi obce. Znak i prapor obce jsou heraldicky popsány na internetových stránkách p. Karpeckého.

 

Erb obce Hrčava

Prapor obce Hrčava

 • Katastrální Výměra 288 ha
 • Nadmořská výška 594 m
 • Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2014 je 256, z toho 123 žen a 133 mužů
 • Od 1. 7. 2010 cizinci nejsou vedeni v informačním systému evidence obyvatel.
 • Pošta - ne, pouze výdejní místo
 • Škola, MŠ - ano
 • Zdravotní zařízení - ne
 • Policie - ne
 • Kanalizace - ne
 • Vodovod - ano
 • Plyn - ne

Obec má rázovitý dřevěný kostelík z roku 1936. V České republice je něco málo přes dvacet dřevěných kostelů, hrčavský je nejmladší z nich. V kostele je pozoruhodná křtitelnice - významná řezbářská práce dnes již nežijícího místního rodáka a řezbáře, hluchoněmého Ondřeje Zogaty. Věž hrčavského kostelíku dosahuje 16 m výšky a je nejvyšší stavbou v obci.

Trojmezí hranic České Republiky, Slovenska a Polska, Hrčava, okres Frýdek-Místek (Trojmedzie hraníc Čierne, okres Čadca, Trójstyk granic Jaworzynka, gmina Istebna, powiat Cieszyn)

GPS lokace: 49°31'1.720"N, 18°51'3.385"E

Hrčava historicky náleží do Těšínského Slezska, územně navazujícího na dávné Knížectví Těšínské. Za dob Rakousko-Uherska bylo Knížectví Těšínské v celém svém územním rozsahu součástí Zemí koruny České. V roce 1920 bylo v rámci dělení Rakousko-Uherska rozděleno Těšínsko mezi Polsko a Československo. Až na několik výjimek tvořila novou hranici řeka Olza (na české straně nesprávně nazývána Olše), kdy území na jejím levém břehu s početnou polskou menšinou (v roce 2001 byl průměr 10%, kdy nejvíce Poláků, 42,8%, měla obec Hrádek-Gródek) dostalo lidový název Zaolzie (Zaolží).

www.hrcava.wz.cz

logo

Charita Třinec rozšiřuje služby, k asistenční službě otevírá také „Poradnu pro pečující“

Charita Třinec otevírá od června 2020 „Poradnu pro pečující“, v níž bude poskytovat zdarma poradenské služby pro senioryosoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Jestliže se doma staráte o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, využijte nové poradny na ul. Přátelství 1009 na Kamionce v Třinci (budova bývalé pošty), kde funguje Charitní bazárek a jeho součástí je nyní i poradna nebo si domluvte individuální konzultace v domácím prostředí. 

Charita Třinec pomáhá svým klientům asistenční služby, jejich rodinným příslušníkům a dalším pečovatelům, kteří se starají o osobu blízkou a mnohdy se v závažné situaci sami ocitají. Během nouzové stavu se zaměstnanci Charity sami zapojili a za podpory dobrovolníků přebudovali jednu velkou místnost v prostorách Charitního bazárku na Kamionce v Třinci a od června zde bude fungovat „Poradna pro pečující“. Budou zde probíhat individuální i skupinové ukázky péče o nemocného nebo seniora, praktické poradenství a nácvik péče.

„Dlouhodobé poskytování péče je fyzicky a psychicky velmi náročné, pečující nemají čas na svůj osobní život, což vede ke zhoršení jejich zdraví, těžko lze být najednou v práci i pečovat, dochází ke kolizím v rodině, k nejistotě z budoucna nebo ze zdravotního stavu opečovávaného“, vysvětluje paní Magdalena Kněžíková, vedoucí charitní asistenční služby.

Lidem, kteří pečují o osobu blízkou, nabízí Charita Třinec službu osobní asistence, aby si mohli při neustálém pečování odpočinout. „Víme velmi dobře, v jak složité situaci se tito pečující nacházejí, jejich práce je nesmírně záslužná, i když společensky nedoceněná, proto jim chceme pomoci, buď odlehčením služby charitní osobní asistenční službou, nebo komplexní podporou v Poradně pro pečující“, popisuje vedoucí charitní asistenční služby.

Sociální pracovník poradny radí, jak se na péči o blízkou osobu připravit, co je důležité zařídit, předvede, jak se správně používají kompenzační pomůcky a vysvětlí zásady správného polohování na lůžku. Pomůže pečujícím zorientovat se v systému dávek, s vyřízením invalidního důchodu, dávek pro osoby se zdravotním postižením a také se spoustou dalších záležitostí, které se s péčí o osobu blízkou pojí.

Nová poradna sídlí v Třinci na Kamionce, ulice Přátelství 1009.  Otevřeno má ve středu od 9 do 11 hodin. Kontaktní osobou je Bc. Marta Bezecná. Podrobnější informace lze najít na webových, případně facebookových stránkách Charity Třinec.

Na financování Poradny pro pečující se podílí Moravskoslezský kraj.

obrázek 1

obrázek 2

Leták