Lic. Marek Sikora starosta obce  
Petr Koziel místostarosta obce  
Renata Kopečná předseda kontrolního výboru  
Bc. Vojtěch Bělovský předseda finančního výboru  
Zuzana Kozielová člen zastupitelstva  
Rostislav Sikora člen zastupitelstva  
Petr Karas člen zastupitelstva