Ing. Petr Staňo starosta obce Nezávislí
Petr Gořalka místostarosta obce Nezávislí
Martin Gorzolka předseda kontrolního výboru Nezávislí
Libuše Stanková předseda sociální komise Nezávislí
Josef Szkandera předseda finančního výboru Nezávislí
Milan Dragon člen finančního výboru Nezávislí
Ing. Milan Michalík člen kontrolního výboru Nezávislí