Dne 18. 3. 2015 proběhne od 8:00 do 9:00 hodin zápis dětí do MŠ Hrčava.

Podrobné informace k zápisu naleznete zde:

Současnost MŠ a ZŠ Hrčava

Adresa: Kontakt:

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750,

příspěvková organizace, odloučené pracoviště Hrčava,

Hrčava 85, PSČ 739 98

+420 558 33 10 24

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ve školním roce 2015/2016 je 11 žáků v pěti ročnících (spojené ročníky).

 • 1.ročník - 1 žák
 • 2.ročník - 5 žáků
 • 3.ročník - 2 žáci
 • 4.ročník - 1 žák
 • 5.ročník - 2 žáci

Počet děti MŠ - 11 dětí

 • paní Mgr. Ivana Robenková - ZŠ vedoucí paní učitelka
 • paní Mgr. Libuše Ježowiczová - ZŠ
 • pan Mgr. Leon Ježowicz - ZŠ
 • slečna Daniela Poloková - MŠ

Historie

Založení školy v samotné obci Hrčavě bylo v roce 1920.Vyučování probíhalo jednou týdně a to v sobotu.

Dne 6. května 1978 byla slavnostně předána do užívání nová základní devítiletá škola, do které chodí žáci dodnes.


 • Ve  20. letech  měla škola v průměru 30 žáků,
 • ve 30.letech měla škola v průměru 51 žáků,
 • ve 40. letech měla škola v průměru 49 žáků,
 • v 50. letech měla škola v průměru 42 žáků,
 • v 60. letech měla škola v průměru 31 žáků,
 • v 70. letech měla škola v průměru 33 žáků,
 • v 80. letech měla škola v průměru 14 žáků,
 • v 90. letech měla škola v průměru 20 žáků.

Od roku 2000-2007 měla škola v průměru 22 žáků.

Demografický vývoj ( „stárnutí obce“ ) vedl k poklesu počtu, od roku 1992/1993 měla škola  2 třídy, od roku 2006/2007 se škola stala jednotřídní.
Do naší školy dojíždějí i žáci z osad vzdálených 2,5-10 km. Život na vesnici má svá specifika, kladná i záporná, což bere v úvahu koncepce školy

2007/2008-12 žáků

2008/2009-  6 žáků

Od 1. 1. 2003 je součástí školy mateřská škola, pracuje podle samostatného vzdělávacího programu „Školka zvířátek“ a nyní „Medvídkova školka“.

Provoz v MŠ:

Mateřská škola má provoz od 7:30 do 14:00. Pro dojíždějící děti začíná nástupem do autobusu v 6:45 hodin, kde je převezme paní učitelka a končí výstupem z autobusu ve 14:30 hodin, kdy si dítě převezmou rodiče. Rodiče jsou povinni předat své dítě ráno se sdělením o zdravotním stavu či případných potížích. Odpoledne si děti vyzvednou v 14:00 hodin. V dohodnutých případech si mohou dítě přebrat i jiní členové rodiny např. starší sourozenci na základě tzv. pověření.

Dovážení ráno a odvážení dětí odpoledne zajišťuje učitelka na ranní směně nad rámec své pracovní doby. Nastane-li situace, že z provozních důvodů nejede nikdo ze zaměstnanců MŠ či ZŠ, jsou si povinni odvoz zajistit rodiče.

Využití sněhové nadílky pro hodinu výtvarné výchovy.

Zápis žáku pro školní rok 2011/2012 v budově ZŠ Hrčava 20. ledna 2011.

Hasiči

Navázat na historii a obnovit hasiče na Hrčavě se podařilo v roce 2010. Na Hrčavě momentálně nemáme výjezdovou jednotku a ani se nezúčastňujeme hasičských soutěží,  ale rozhodli jsme se, že budeme fungovat jen jako občanské sdružení a budeme pomáhat obci Hrčava.

Pořádáme:

 1. stavění - kácení máje,
 2. spoluorganizujeme Cyrilometodějskou pouť,
 3. pomáhali jsme opravovat cestu na Komorovský grúň,
 4. aktivně jsme se zapojili do úklidu na Den země,
 5. pomáhali jsme odklízet sníh ze školy a z obecního úřadu při sněhové kalamitě.

Z peněz vydělaných na kulturních akciích jsme postupně věnovali dětem v hrčavské škole částku kolem 10 000Kč.

V roce 2011 jsme navštívili zasloužilé hasiče, kterí měli životní jubileum 80let a každému jsme koupili balík v hodnotě 1500Kč.

Více foto.

Historie

Hasiči před Požární zbrojnicí v budově obecního úřadu. Foto je pořízeno kolem r. 1970

 

Dobová fotografie ze 30-tých let zachycuje dobrovolné hasiče před původní hasičskou zbrojnicí, která slouží do dnešní doby a je postavena za starou hospodou "U Sikory "

 

taboryAktuální nabídka zájmových útvarů na školní rok 2017/2018

http://www.ddm.jablunkov.cz/files/nabidka[2].pdf

 

Aktuální nabídka akcí DDM Jablunkov

https://www.facebook.com/ddmjablunkov1950/