Petr Vyšlan starosta obce  
Martin Bojko místostarosta obce  
Martin Koper předseda kontrolního výboru  
Anna Bažantová předseda finančního výboru  
Ing. Marek Sikora člen zastupitelstva  
Renata Kopečná člen zastupitelstva  
Petr Koziel člen zastupitelstva