Obec má rázovitý dřevěný kostelík z roku 1936. V České republice je něco málo přes dvacet dřevěných kostelů, hrčavský je nejmladší z nich. V kostele je pozoruhodná křtitelnice - významná řezbářská práce dnes již nežijícího místního rodáka a řezbáře, hluchoněmého Ondřeje Zogaty. Věž hrčavského kostelíku dosahuje 16 m výšky a je nejvyšší stavbou v obci.

Hrčavský kostelík přišel o svůj zvon ze zvonoviny za druhé světové války, když byl v roce 1942 zabaven pro válečné účely. Nový zvon nesoucí jméno Cyril a Metoděj měl být vysvěcen v roce 2006 k 70. výročí postavení kostela, jak dokládá nápis na plášti zvonu.

V těsném sousedství obce v lese se nachází lurdská jeskyně s lurdskou madonou. Před kamenným lesním oltářem širokým 6,6 m, vysokým 4,35 m a hlubokým 3,2 m je vyveden pramen z kdysi lesní studánky s prý léčivou vodou na oční neduhy působící vnitřně i zevně. A pokud si pokropíte onou vodou chodidla, máte zaručeno, že se na Hrčavu určitě opět vrátíte. Lurdská jeskyně byla postavena v roce 1937. (Zdroj www.mistopisy.cz)