V rámci projektu Síla tradic / Moc Tradycji, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vás zveme na koncert.

síla tradic