Žádost se týká cizinců, kteří mají trvalý pobyt v obci Hrčava na základě Průkazu o povolení k trvalému pobytu občana EU a chtějí volit v Komunálních volbách do zastupitelstva obce Hrčava v roce 2014.

žádost ke stažení zde:

Žádost je třeba odevzdat na Obecním úřadě nebo ji na úřadě vyplnit nejpozději do 8. 10. 2014.