Děkujeme všem gastronomickým společnostem, minipivovarům, hostům, účinkujícím, zvukařům a všem, kteří pomohli. Druhý ročník gastronomického a pivního festivalu na Hrčavě se díky Vám vydařil!