Děkujeme všem gastronomickým společnostem, minipivovarům, hostům, účinkujícím, zvukařům a všem, kteří pomohli. Druhý ročník gastronomického a pivního festivalu na Hrčavě se díky Vám vydařil!

3. Hrčavské ostatky byly spolufinancovány z rozpočtu MSK

Logo MSK

Foto: P. Gořalka (www.zapadakof.cz)

V úterý 25. 11. 2014 poctila naši obec svou návštěvou první dáma České republiky paní Ivana Zemanová. Doprovázela ji manželka hejtmana MSK paní Martina Nováková.

logo

V sobotu 14. 6. 2014 se na Trojmezí setkali cyklisté z Česka, Slovenska i Polska.

Prohlédněte si, jak probíhalo stavění máje na Trojmezí 1. 5. 2014

Děkujeme všem gastronomickým společnostem, minipivovarům, hostům, účinkujícím, zvukařům a všem, kteří pomohli. První ročník gastronomického a pivního festivalu na Hrčavě se díky Vám vydařil!