Trasa není v terénu označena žádným speciálním značením, pouze běžným číslováním - čísla cyklotras uvádíme v popisu průběhu trasy. Poloha Euroregionu Těšínské Slezsko umožňuje během jednoho dne navštívit tři země - Českou, Polskou a Slovenskou republiku. Na trase „Za den přes tři státy“ můžete spatřit zajímavé architektonické, přírodní i kulturní památky. Jedná se o poměrně náročnou trasu o délce 77,9 km, která je vedena po značených cyklotrasách Regiotour, na české straně trasami č. 56, 561 a 6081, na straně polské č. 125Z. Na straně slovenské se jedná o cyklotrasy Kysucké magistrály. Trasa začíná ve městě Jablunkov, vede na hranici s Polskem a poté na Slovensko.