Úřední deska

Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení Lesů ČR:

Sdělení
Na základě rozhodnutí KŘ LČR s.p., ve F-M ze dne 24.7. 2013 je vyhlášen přísný zákaz
rozdělávání ohňů v lese, a to do doby poklesu teplot a především až do zvýšení srážkové
činnosti.


Ing. František Lipowski
lesní správce
Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Jablunkov
Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov

Správce daně oznamuje, že je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1542935/13/3200-14400-803051, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovistosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně Dan z nemovitostí na rok 2013.

Veřejná vyhláška