Dne 5.11.2020 se nebude konat Zasedání zastupitelstva obce Hrčava. Náhradní termín je stanoven na 12.11.2020

Program_zasedání-pozvánka2.pdf