Správce daně oznamuje, že je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1542935/13/3200-14400-803051, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovistosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně Dan z nemovitostí na rok 2013.

Veřejná vyhláška