Vážení občané,

od 6.11.2020 je možné vyzvednout si na Obecním úřadě v Hrčavě odnosové tašky na separovaný odpad (sada 3 tašek – sklo, papír a plast).

Tašky umožňují uložení tříděného odpadu v domácnosti i následné odnesení do kontejneru. Jsou vyrobené z omyvatelného recyklovaného materiálu, lze je tak použít opakovaně.

Sady tašek budou distribuovány zdarma v počtu 1 sada na 1 byt do vyčerpání zásob.

Třídění odpadů a následná recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Za zvýšenou míru separace je možnost získat větší příspěvek za třídění od společnosti EKO-KOM a.s., který sníží náklady za svoz a likvidaci odpadu v obci.

Děkujeme občanům za aktivní přístup v oblasti nakládání s odpadem.

 ekokom tašky2