V rámci projektu Síla tradic / Moc Tradycji, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vás zveme na koncert.

síla tradic

5. července v roce 2013 si připomeneme, v rámci státního svátku České republiky,  1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o nejvýznamnější výročí, které souvisí s kořeny naší historie, vzdělanosti, kultury a počátku státnosti.