Z tohoto důvodu byla již v loňském roce ustanovena Národní komise k přípravě cyrilometodějského jubilea, ve které jsou přítomni zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Úřadu vlády ČR, ministerstev ČR, Asociace krajů ČR, Akademie věd ČR, páteřních Univerzit ČR, církví a řady dalších významných kulturních a společenských institucí.

Národní komise připravuje a koordinuje jednotlivé projekty, které se k tomuto významnému jubileu připravují. Jsou to např. dvě mezinárodní konference v Praze a na Velehradě. Dále je to blok výstav konaných ve více městech České republiky.  Na regionálních úrovních se připravují další projekty a také soutěže pro děti a mládež s mezinárodním rozsahem. Jedinečným projektem je také, ve spolupráci s Českou televizí, příprava celovečerního filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů. Premiéra bude na podzim roku 2013.