Žádost se týká cizinců, kteří mají trvalý pobyt v obci Hrčava na základě Průkazu o povolení k trvalému pobytu občana EU a chtějí volit v Komunálních volbách do zastupitelstva obce Hrčava v roce 2014.

žádost ke stažení zde:

Žádost je třeba odevzdat na Obecním úřadě nebo ji na úřadě vyplnit nejpozději do 8. 10. 2014.

Přijměte srdečné pozvání na páté společné setkání na Trojmezí, které bude opět nejen pěkným dnem odpočinku, ale pro věřící také dnem povzbuzení v křesťanské víře a pro všechny povzbuzením k vzájemné úctě a klidnému spolužití.

6. svatá mše na Trojmezí se bude konat v sobotu 23. 8. 2014. Program na české straně začně průvodem v 8:30 hodin od kostela sv. Cyrila a Metoděje na Hrčavě, slavení mše svaté na Trojmezí začíná v 10:00 hodin.

Plakát

Podkategorie