Rada kraje svým usnesením č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 1. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů. Ukončení přijímání žádostí: 29. 11. 2013

Informace naleznete zde.