Směsný komunální odpad  - popelnice 110l, pytle černé

Den Svoz - 1 x 3 týdny
Pondělí 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52

 

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 6.00 hod. ráno.

Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad ke stažení zde:

Separovaný odpad v pytlích - papír, plast

Den Svozový týden
Čtvrtek 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Termín: Sobota 9. 4. 2016
  Sobota 15. 10. 2016
   
Způsob sběru: mobilní

 

  Hodina Stanovistě sběru
1 09.00 - 10.00 Groniček
2 10.45 - 11.45 Bukovec - Půlgruň zast. (sociální zařízení)