Děkujeme všem gastronomickým společnostem, minipivovarům, hostům, účinkujícím, zvukařům a všem, kteří pomohli. První ročník gastronomického a pivního festivalu na Hrčavě se díky Vám vydařil!

Foto: Petr Gořalka (www.zapadakof.cz)

 Foto: Jan Dudek

 Foto: Taťána Lasotová

 Foto: Martin Mitrenga

 Foto: Milan Sury