Cena Pavla Kouteckého za osobitý dokumentaristický počin

6. ročník

Cenu Pavla Kouteckého 2012 získala Klára Řezníčková za dokument Trojmezí

ZAPADAKOF.CZ - autor Petr Gořalka

Supr fotografie... neváhejte 

...Vítáme vás na zapadakof.cz.Hlavní náplní webu bude zprostředkování informací z kulturních a společeských aktivit,které se budou nějakým způsobem týkat obce Hrčava. Věříme ,že vás naše články a fotogalerie přimějí navštívit  Hrčavu,obec nacházejcí se v místě ,kde se sbíhají hranice tří států Česka,Slovenska a Polska.

Tak v Goralii máme uklizeno-ehutnik.cz

REGION - Společný sobotní úklid v rámci Dne Země proběhl včera téměř ve všech obcích Jablunkovska. Jen v Hrádku měli brigádníci smůlu. Znenadání tam totiž vtrhla průtrž mračen.

Třinec - Festival dokumentárních filmů Jeden svět

Trojmezí -The Tripoint

Klára Řezníčková / Czech Republic / 2011 / 59 min.

Dokumentaristka Klára Řezníčková ve svém snímku ukazuje nejvýchodnější oblast Česka ležící na hranicích s Polskem a Slovenskem. A právě hranice ovlivnila zásadním způsobem nejen historický vývoj této oblasti, ale také osudy místních lidí.

Jeden svět 2012

Film o Hrčavě je už na DVD- ehutnik.cz

HRČAVA - Poetický dokumentární snímek o vesničce na česko-slovensko-polském trojmezí se snaží postihnout genia loci tohoto nejvýchodnějšího místa České republiky.

29.1.2012 07:59 -  iHorizont

 

V Bukovci dokvičelo jedno prase, nejlepší slivovice je z Hrčavy

Bukovec / Prasátko je na kousky rozebrané a schované ve spoustě mrazácích, jelita a jitrnice skončily v žaludcích, vzorky slivovice taktéž. Tradiční bukovecká zabíjačka bude zase až za rok. Letos se na ní hodovalo, tančilo a tomu všemu sekundoval mráz, ale naštěstí i slunce.

Nejlepší slivovici do soutěže dovezl starosta Hrčavy. (Více v tištěném Horizontu)

bukovec 12