Obecní úřad Hrčava na základě výzvy Krizového štábu Moravskoslezského kraje zřizuje službu občanům spočívající v zajištění nákupu a dovozu základních potravin do domácnosti.

Služba pomoci se zajištěním nákupu základních potravin se týká osob starších žijících samostatně, zdravotně ohrožených osob a osob, které budou umístěny do karantény a nemají současně příbuzné v místě bydliště, kteří by potraviny mohli zajišťovat. Nákup bude prováděn max. 2 x týdně, a pouze u základních potravin a základních hygienických potřeb. Služba bude zajišťována od středy 18.3.2020 v pracovních dnech do doby trvání nouzového stavu z důvodu šíření nemoci COVID-19. Oprávněné osoby se mohou ve věci zajištění služby kontaktovat telefonicky na starostu obce Hrčava, tel.:  607 043 288 nebo na obecní úřad, tel.: 724 055 077