Hasiči

Hasiči

Navázat na historii a obnovit hasiče na Hrčavě se podařilo v roce 2010. Na Hrčavě momentálně nemáme výjezdovou jednotku a ani se nezúčastňujeme hasičských soutěží,  ale rozhodli jsme se, že budeme fungovat jen jako občanské sdružení a budeme pomáhat obci Hrčava.

Pořádáme:

  1. stavění - kácení máje,
  2. spoluorganizujeme Cyrilometodějskou pouť,
  3. pomáhali jsme opravovat cestu na Komorovský grúň,
  4. aktivně jsme se zapojili do úklidu na Den země,
  5. pomáhali jsme odklízet sníh ze školy a z obecního úřadu při sněhové kalamitě.

Z peněz vydělaných na kulturních akciích jsme postupně věnovali dětem v hrčavské škole částku kolem 10 000Kč.

V roce 2011 jsme navštívili zasloužilé hasiče, kterí měli životní jubileum 80let a každému jsme koupili balík v hodnotě 1500Kč.

Více foto.

Historie

Hasiči před Požární zbrojnicí v budově obecního úřadu. Foto je pořízeno kolem r. 1970

 

Dobová fotografie ze 30-tých let zachycuje dobrovolné hasiče před původní hasičskou zbrojnicí, která slouží do dnešní doby a je postavena za starou hospodou "U Sikory "