Obecně závazná vyhláška - OZV

OZV__3_2021.pdf
OZV__2_2021.pdf
OZV_k_MP_z_pobytu_1_2021.pdf
OZV _ 8_2020.pdf
OZV _ 10_2020.pdf

 Rozpočet obce 2022

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrčava na období 2021-2025
Schválený_rozpočet_obce_Hrčava_na_rok_2022.pdf
Závěrečný_účet_2021.pdf
1.rozpočtové_opatření_obce_Hrčava.pdf
2.rozpočtové opatření obce Hrčava
3.rozpočtové opatření obce Hrčava
4.rozpočtové opatření obce Hrčava

 Rozpočet obce 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrčava na období 2019-2023
1._rozpočtové_opatření_obce_Hrčava-2021.pdf
2.rozpočtové_opatření_2021.pdf
3.rozpočtové_opatření_2021.pdf
4._rozpočtové_opatření.pdf
5._rozpočtové_opatření_obce_Hrčava_2021.pdf
6._rozpočtové_opatření.pdf
7_rozpoctove_opatreni_Hrcava_2021.pdf
8.rozpočtové_opatření_obce_Hrčava_za_rok_2021.pdf
9_rozpočtové_opatření__Hrčava_2021.pdf
10_rozpočtové_opatření__Hrčava_2021.pdf
11_rozpočtové_opatření__Hrčava_2021.pdf
12_rozpočtové_opatření__Hrčava_2021.pdf
Schválený_rozpočet_2021.pdf
 

 Rozpočet obce 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrčava na období 2019-2023
Schválený rozpočet obce Hrčava na rok 2020
Návrh závěrečného účtu 2020
Zpráva o výsledku hospodaření obce Hrčava rok 2020

 Formuláře

Přihláška - poplatek za komunální odpady
Návrh na pořízení územního plánu
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 Strategický rozvojový dokument obce Hrčava

Strategický rozvojový dokument obce Hrčava